Obsługa prawna

Obsługa prawna

Nasz dział prawny oferuje wyspecjalizowane usługi z zakresu obsługi prawnej przedsiębiorców. Zespół prowadzi kompleksową i bieżącą obsługę prawną firm, przedsiębiorców, spółek prawa handlowego, innych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą indywidualnie lub w formie spółki cywilnej.

F.A.Q.

Obsługa prawna

Specjalizujemy się m.in. w kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych z sektora szeroko pojętej energetyki (elektroenergetyki, ciepłownictwa, gazu i paliw). Doradzamy przedsiębiorstwom energetycznym i odbiorcom przemysłowym w różnych aspektach działalności w sektorze energetycznym, w szczególności w zakresie postępowań koncesyjnych, postępowań taryfowych, postępowań w przedmiocie przyłączenia do infrastruktury sieciowej, zasady TPA, kontraktów długoterminowych, regulacji prawa unijnego oraz procesów inwestycyjnych w sektorze energetyki. Reprezentujemy naszych klientów przed organami administracji publicznej, w tym przed centralnymi organami administracji (Urząd Regulacji Energetyki, Ministerstwo Gospodarki), oraz sądami (w tym Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów). Reprezentujemy podmioty z sektora energetyki w precedensowych postępowania sądowych, m.in. w sprawie błędnego sposobu naliczania opłaty przejściowej oraz zwrotu nienależnie zapłaconego podatku akcyzowego od energii elektrycznej.

LotsEnergy

Email

 info@lotsenergy.com

Telefon

ZADZWOŃ